Andréa Räder

Skapande skola

”Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.”
Läs mer på Kulturrådets webbplats.

Vad kan man göra inom skapande skola? Ladda ner PDF!
Valmöjligheterna är många och friheten stor. I centrum står den kreativa processen. Den är själva kärnan vare sig eleverna arbetar med bild eller skrivande (mina ämnen). Jag har lång erfarenhet av att arbeta med skolprojekt på olika nivåer och lägger stor vikt på förberedelser och samarbetet med skolans pedagoger.

Önskemål och förutsättningar
Vad vill du och klassen göra?
Hur mycket tid vill ni lägga ner?
Vad får det kosta?

Det är de tre viktigaste frågorna inför varje nytt projekt. Förutsättningar och önskemål varierar alltifrån enstaka dagar till temaarbeten som sträcker sig över flera veckor. Jag kan komma som inspiratör och igångsättare eller finnas med hela vägen. Det kan gälla en klass eller flera på samma skola.

Allra viktigaste är innehållet: vad du och klassen vill få ut av projektet. Jag hjälper dig att konkretisera dina idéer och ger förslag på innehåll och upplägg utifrån dina önskemål.
Inget projekt är helt likt det andra och du är alltid välkommen att höra av dig med frågor. Här kommer två olika exempel som inspiration.

Skapa bilderböcker
I Göteborgs skärgård satsade två skolor på ett bilderboksprojekt som pågick under flera veckor och omfattade tvåhundra barn. Jag startade jag upp med ett antal lektioner i varje klass och med fokus på huvudperson, skådeplats, berättelse och språk. Vid varje tillfälle gjorde vi både kortare och längre inspirationsövningar. Några av skolans pedagoger turades om att vara med –  en förutsättning för att förankra arbetet. När barnen kommit ungefär halvvägs med sina berättelser fortsatte klasserna på egen hand.

Vi började med kreativa uppmjukningsövningar som att göra ansikten i collageteknik och rita fantasifulla torn. Till varje berättelse behövs ju både person, miljö, handling och med övningar kan man snabbt samla på sig ett idélager.

Eleverna tecknade fantasifulla anfanger och inspirerades av olika typsnitt.

Sedan dataskrivet blivit vardagsmat är det roligt att skriva för hand igen, särskilt om man får använda en fin penna. Till slut syddes böckerna ihop med vacker silvertråd.

På Ekarängskolan och Trandaredskolan i Borås arbetar skolbibliotekarier och lärare sedan många år medvetet med återkommande bilderboksprojekt i årskurs tre och fyra. Här är upplägget ett annat: skolan drar igång själva och det börjar med att barnen vistas mycket i biblioteket för titta och prata bilderböcker, först därefter börjar de själva att skriva.

När barnen kommit ungefär halvvägs, kommer jag till skolan och visar mitt arbetsätt. Därefter träffar jag alla barn i smågrupper. Det är då första gången de presenterar sin idé för någon annan.

Att återberätta inför andra är en väldigt bra övning. Både lyssarna och berättaren märker själva var det funkar och var det trasslat ihop sig. Oftast handlar det om att ställa några frågor för att barnen själva kommer på en bra lösning.

 Du hittar fler Skapandeskola-projekt under Rum för berättelser

 

Lämna ett svar

Required fields are marked *.