Andréa Räder

Nietzsche hjälper dig att bli en bättre tecknare

| 0 comments

För att lyckas måste du dock bemästra din bekvämlighet och utrusta dig med lite übermänschlig energi. Så skyll inte på bristande begåvning, utan öva, säger han i sin ”Menschliches, Allzumenschliches”.
Varsågod, här är Nietzsches handfasta råd:

Teckna hundratals skisser till olika bilderboksidéer.

Teckna dagligen händelser i din omgivning tills du har lärt att fånga det intressantaste och viktigaste med några enkla men träffsäkra linjer.

Var outtröttlig i ditt iakttagande, samlande och tecknande av mänskliga typer och karaktärer.

Teckna så ofta du kan, visa dina bilder för andra och iaktta  med vaksamt och skarpt öga vilken reaktion de väcker hos betraktaren.

Studera konsthistorien och teckna av allt som är skickligt återgivet och konstnärligt högtstående gestaltat.

Studera och fundera ständigt över den mänskliga kroppens rörelser och uttryck, dag som natt.

Utför dessa övningar i tio års tid. Det du därefter producerar i din verkstad tål att visas upp i gatans ljus.

Och Goethe sa:
Om du inte förväntar dig att få en miljon betraktare, bemöda dig inte om att teckna en enda bild.

PS: Som tur är gäller herrarnas råd bara den som har författardrömmar, jag har bara ändrat lite i ovanstående citat.

 

 

Kommentera

Required fields are marked *.